Sisseastumiskatsed

Täidetud avaldused vabaklassi kursustele palume saata alates 01. maist 2018. aastal aadressile mia.viitkar@raad.tartu.ee või edastada kooli kantseleisse.

Sisseastumiskatsed lühendatud õppesse ja põhiõppesse toimuvad Tiigi 61 koolimaja II korrusel.
8. juunil algusega kell 16.00
9. juunil algusega kell 11.00.

Sisseastumiskatsetele palume võtta kaasa:

– Pintsel, harilik pliiats ja kustutuskumm
– Paar varasemalt tehtud tööd (kodus või koolis)

Lühendatud õppesse või põhiõppesse kandideerimisel peab laps olema hiljemalt 2018. aasta 1. oktoobriks 10. aastane.

Lühendatud õppe ja põhiõppe avaldused esitatakse sisseastumiskatsetel.

 

Avalduste blanketid: 

Avaldus põhiõppesse

Avaldus lühendatud õpe

Avaldus eelkooli

Avaldus mudilaste vabaklassi

PÕHIÕPE I – V kursus (11 – 16aastased)

Põhiõppes saavad õpilased süvitsi tegeleda maalimise, joonistamise, kompositsiooni, vormiõpetuse, loovuse ja kunstilooga. Tunnid toimuvad kolm korda nädalas õhtustel aegadel. Õpe kestab 5 aastat, vastuvõtt toimub katsete alusel.

Õppeaasta on jaotatud kaheks poolaastaks:

I poolaasta 2. septembrist 20. detsembrini

II poolaasta 5. jaanuarist 15. maini

Õpilased saavad kummagi poolaasta lõpus hinded. V kursuse lõpus saab õpilane diplomi, kui ta on edukalt kaitsnud lõputöö.

LÜHENDATUD ÕPE I – V kursus (11 – 16aastased)

Lühendatud õppe tunnid toimuvad ühel korral nädalas 3 – 4 tundi järjest. Ained on omavahel lõimitud ning õpilane saab üldise ülevaate kunsti võimalustest ning suundadest. Õpe kestab 5 aastat, vastuvõtt katsete alusel. 

EELKOOL (7 – 10aastased) KOHAD TÄIS!

Õppeaasta jaguneb põhiõppega sarnaselt kaheks poolaastaks. Õpilastele hindeid ei panda. Nädalas toimub 4 tundi, mis jaotuvad kahele päevale. Õpitakse maalimist, kompositsiooni ning vormiõpetust. Õpe kestab 1 õppeaasta.

VABAÕPE mudilastele (5 – 10aastased)

Vabaõppe mudilaste rühma on oodatud õpilased, kes eelklassidesse ei mahtunud või kellele sobib väiksem õppekoormus. Nädalas toimub 3 tundi: maal, kompositsioon ning vormiõpetus. Õpe kestab 1 õppeaasta.

MEISTRIKLASS

Meistriklassis on igal õpilasel mentor, kes jälgib õpilase individuaalset arengut ning kohandab õppetööd vastavalt õpilase vajadustele. Meistriklassi kutsutakse õpilasi õppenõukogu otsuse alusel.