Valikainete valimine

Teisipäeval, 18. aprillil kell 17.00 avatakse Tartu Lastekunstikooli Tiigi tn majas valikainete näitus.
Näitus on mõeldud eelkõige selle aasta 2., 3. ja 4. kursuse õpilastele, et nad saaksid tutvuda meie kooli valikainete sisuga ja selle põhjal otsustada, millist valikainet nad järgmisel aastal õppida tahaksid. Näitusel saab näha selle aasta kursuste töid ja avamisel tutvustavad kõik õpetajad oma ainete sisu.
Õpilased saavad oma valiku teha 18.-28. aprillil pannes kooli infostendil asuvasse tabelisse kirja oma esimese ja teise eelistuse. 18. aprillil on valikute tabel Tiigi tn õppehoones, aga peale seda nii Tiigi kui Jakobi tänava majades.