KOHALIK JA KOHATU

NB! Galerii on 27.jaanuaril suletud ning 23. veebruar on lühendatud päev – galerii on lahti kuni 16:00

Margot Õunapuu isiknäitus Jakobi galeriis.

Naiste peakatted on erinevatel aegadel ja erinevates kultuurides laialdaselt levinud tava, mille otstarve ja väljanägemine varieerub. Algseks funktsiooniks, nagu rõivastelgi, oli kaitse ilma eest. Aja jooksul on peakatted kujunenud stiilielementideks ja moe kõrval on omistanud ka sotsiaalseid sõnumeid, näiteks näidates kandja iga või seisust. Samas on moetööstus leidnud inspiratsiooni traditsioonilitest rõivastest. Tänapäevases multikultuurses ühiskonnas võib üksnes pearäti välimuse põhjal päritolu ja tähenduse määramine keerukaks osutuda. Kuidas me erinevaid peakatteid eristame ja mis on selle juures määrav? 
Liis Laineste on Sirbis kirjutanud: ”Kuigi rahvus jm identiteedikategooriad on aja jooksul muutunud ähmasemaks ning piir meie ja nende, oma ja võõra vahel on pigem pideva taas määratlemise küsimus kui selgepiiriline lõplik otsus, leidub hetki, mil seisukohtade polariseerumine käivitub uuesti ettearvamatu hooga.” Tänapäeval on aset leidnud mitmed olulised sündmused, mis on selle protsessi liikuma pannud ja lõppu ei paista niipea. Kriitika alla on langenud islaminaiste traditsiooniline riietus ja kuidas seda mõtestada, kas usulise sümboli või muistse traditsioonina? 
Antud seeria kujutistele on rakendatud anamorfoosse perspektiivi võtet, mille puhul on kujutatava õige kuju vaadeldav ainult ühe konkreetse nurga alt. Peakatete perspektiivi moonutus kätkeb endas subjektiivset vaatenurka, mis on mõjutatud isiklikest kogemustest, kultuuriruumist ja meediast. Maaliseeria eesmärk ei ole olla didaktiline ega pakkuda kujutatavale uut metodoloogilist lähenemist. Pigem on soov luua isiklik tõlgendusruum, mis samal ajal toimib peeglina indiviidi vaatepunktile.

Margot Õunapuu