Õppimine

Täidetud avaldused vabaklassi kursustele palume saata alates 01. maist 2018. aastal aadressile mia.viitkar@raad.tartu.ee või edastada kooli kantseleisse.

Sisseastumiskatsed lühendatud õppesse ja põhiõppesse toimuvad Tiigi 61 koolimaja II korrusel.
8. juunil algusega kell 16.00
9. juunil algusega kell 11.00.

Sisseastumiskatsetele palume võtta kaasa:

– Pintsel, harilik pliiats ja kustutuskumm
– Paar varasemalt tehtud tööd (kodus või koolis)

Lühendatud õppesse või põhiõppesse kandideerimisel peab laps olema hiljemalt 2018. aasta 1. oktoobriks 10. aastane.

Lühendatud õppe ja põhiõppe avaldused esitatakse sisseastumiskatsetel.

PÕHIÕPE I – V kursus (11 – 16aastased)

Põhiõppes saavad õpilased süvitsi tegeleda maalimise, joonistamise, kompositsiooni, vormiõpetuse, loovuse ja kunstilooga. Tunnid toimuvad kolm korda nädalas õhtustel aegadel. Õpe kestab 5 aastat, vastuvõtt toimub katsete alusel.

Õppeaasta on jaotatud kaheks poolaastaks:

I poolaasta 2. septembrist 20. detsembrini

II poolaasta 5. jaanuarist 15. maini

Õpilased saavad kummagi poolaasta lõpus hinded. V kursuse lõpus saab õpilane diplomi, kui ta on edukalt kaitsnud lõputöö.

LÜHENDATUD ÕPE I – V kursus (11 – 16aastased)

Lühendatud õppe tunnid toimuvad ühel korral nädalas 3 – 4 tundi järjest. Ained on omavahel lõimitud ning õpilane saab üldise ülevaate kunsti võimalustest ning suundadest. Õpe kestab 5 aastat, vastuvõtt katsete alusel. 

EELKOOL (7 – 10aastased) KOHAD TÄIS!

Õppeaasta jaguneb põhiõppega sarnaselt kaheks poolaastaks. Õpilastele hindeid ei panda. Nädalas toimub 4 tundi, mis jaotuvad kahele päevale. Õpitakse maalimist, kompositsiooni ning vormiõpetust. Õpe kestab 1 õppeaasta.

VABAÕPE mudilastele (5 – 10aastased)

Vabaõppe mudilaste rühma on oodatud õpilased, kes eelklassidesse ei mahtunud või kellele sobib väiksem õppekoormus. Nädalas toimub 3 tundi: maal, kompositsioon ning vormiõpetus. Õpe kestab 1 õppeaasta.

MEISTRIKLASS

Meistriklassis on igal õpilasel mentor, kes jälgib õpilase individuaalset arengut ning kohandab õppetööd vastavalt õpilase vajadustele. Meistriklassi kutsutakse õpilasi õppenõukogu otsuse alusel.