Õppimine

Täiendavad sisseastumiskatsed 2019/2020 õppeaastaks

Avaldusi saab esitada: https://www.tartu.ee/arno/

Põhiõppe ja stuudioõppe kursuste sisseastumiskatsed toimuvad 28. august 2019. aastal algusega kell 15.00. Katsetele eelnevalt peab esitama avalduse ARNO keskkonnas. NB! Laps peab olema hiljemalt 1. septembriks 11-aastane.

Sisseastumiskatsetele palume võtta lapsel kaasa:
– Pintsel, harilik pliiats ja kustutuskumm
– Paar varasemalt tehtud tööd (kodus või koolis)

PÕHIÕPE I – V kursus (11 – 16aastased)

Põhiõppes saavad õpilased süvitsi tegeleda maalimise, joonistamise, kompositsiooni, vormiõpetuse, loovuse ja kunstilooga. Tunnid toimuvad kolm korda nädalas õhtustel aegadel. Õpe kestab 5 aastat, vastuvõtt toimub katsete alusel.

Õppeaasta on jaotatud kaheks poolaastaks:

I poolaasta 2. septembrist 20. detsembrini

II poolaasta 5. jaanuarist 25. maini

Õpilased saavad kummagi poolaasta lõpus hinded. V kursuse lõpus saab õpilane diplomi, kui ta on edukalt kaitsnud lõputöö.

STUUDIOÕPE (endine lühendatud õpe) I – V kursus (11 – 16aastased)

Stuudioõpe tunnid toimuvad ühel korral nädalas 3 – 4 tundi järjest. Ained on omavahel lõimitud ning õpilane saab üldise ülevaate kunsti võimalustest ning suundadest. Õpe kestab 5 aastat, vastuvõtt katsete alusel. 

EELKOOL (9 – 10aastased)

Õppeaasta jaguneb põhiõppega sarnaselt kaheks poolaastaks. Õpilastele hindeid ei panda. Nädalas toimub 4 tundi, mis toimub kahel korral nädalas. Õpitakse maalimist, kompositsiooni ning vormiõpetust. Õpe kestab 1 õppeaasta.

LASTE KUNSTISTUUDIO (5 – 8aastased)

Laste kunstistuudio rühma on oodatud õpilased, kes ei ole veel eelkooli vanuses. Nädalas toimub 2 tundi ühel korral nädalas: maal, kompositsioon ning vormiõpetus. Õpe kestab 1 õppeaasta.

NOORTE KUNSTISTUUDIO (16 – 26aastased)

Stuudio eesmärk on arendada visuaalset mõtlemist ja eneseväljendusoskust. Tegeleme nii joonistamise, kui ka maalimise algtõdede omandamisega. Tutvume ja katsetame erinevaid tehnikaid ja vahendeid, nii joonistamises kui maalimises.

MEISTRIKLASS

Meistriklassis on igal õpilasel mentor, kes jälgib õpilase individuaalset arengut ning kohandab õppetööd vastavalt õpilase vajadustele. Meistriklassi kutsutakse õpilasi õppenõukogu otsuse alusel.