Õppetasu

Põhiõppe, eelkooli ning gümnaasiumiõpilaste kursuste õppetasu on 207 eurot aastas. Seejuures peab õpilane olema Tartu linna kodanik. Väljaspool Tartut elava õpilase koduvallal peab olema vastav leping Tartu linnaga või peab lapsevanem tasuma õppimise eest täies mahus.

Õppetasu moodustab umbes 10% õpilaskoha tegelikust arvestuslikust maksumusest.

Vabaõppe kursused on isemajandavad ja nende õppetasud on järgmised:

Lühendatud õppes 29 eurot kuus;

Mudilaste vabaklassides 29 eurot kuus;

Täiskasvanute vabaklassis 32 eurot kuus;

Pereklassis 40 eurot kuus kahele inimesele (+20 eurot iga järgneva pereliikme kohta).

Õppetasu makstakse poolaasta kaupa hiljemalt 30. oktoobriks ja 10. veebruariks saadud arve alusel Tartu Linnavalitsuse arveldusarvele  EE621010102000178008 SEB pangas.

Arve tasumisel märkida õpilase nimi ja kursus Lastekunstikoolis ning õpilase isiklik viitenumber, mis on märgitud arvele.

Põhjendatud taotlusel on võimalik põhiõppe õppetasust õpilane vabastada. Vabaõppe õpilasi õppetasust vabastada pole võimalik.

Tutvu õppetasu maksmisest vabastamise korraga.