Õppetasu

Põhiõppe, eelkooli ning gümnaasiumiõpilaste kursuste õppetasu on 261 eurot aastas (29 eurot kuus). Seejuures peab õpilane olema Tartu linna kodanik. Väljaspool Tartut elava õpilase koduvallal peab olema vastav leping Tartu linnaga või peab lapsevanem tasuma õppimise eest täies mahus.

Õpilased, kes on astunud lühendatud õppesse enne 2017/2018 õppeaastat, kehtib õppetasu praeguse põhiõppe järgi – 261 eurot aastas (kuni kooli lõpetamiseni).

Õppetasu moodustab umbes 10% õpilaskoha tegelikust arvestuslikust maksumusest.

Vabaõppe kursused on isemajandavad ja nende õppetasud on järgmised:

Lühendatud õppes 32 eurot kuus;

Mudilaste vabaklassides 32 eurot kuus;

Täiskasvanute vabaklassis 36 eurot kuus;

Õppetasu makstakse poolaasta kaupa hiljemalt 30. oktoobriks ja 10. veebruariks saadud arve alusel Tartu Linnavalitsuse arveldusarvele  EE621010102000178008 SEB pangas.

Arve tasumisel märkida õpilase nimi ja kursus Lastekunstikoolis ning õpilase isiklik viitenumber, mis on märgitud arvele.

Põhjendatud taotlusel on võimalik põhiõppe õppetasust õpilane vabastada. Vabaõppe õpilasi õppetasust vabastada pole võimalik.

Tutvu õppetasu maksmisest vabastamise korraga.