Õppetasu

Põhiõppe, lühendatud õppe, eelkooli ning gümnaasiumiõpilaste kursuste õppetasu on 150 eurot aastas. Seejuures peab õpilane olema Tartu linna kodanik. Väljaspool Tartut elava õpilase koduvallal peab olema vastav leping Tartu linnaga või peab lapsevanem tasuma õppimise eest täies mahus.

Õppetasu moodustab umbes 10% õpilaskoha tegelikust arvestuslikust maksumusest.

Vabaõppe kursused on isemajandavad ja nende õppetasud on järgmised:

Mudilaste vabaklassides 25 eurot kuus;

Täiskasvanute vabaklassis 32 eurot kuus;

Pereklassis 40 eurot kuus kahele inimesele (+20 eurot iga järgneva pereliikme kohta).

2016/2017 õppeaasta I poolaasta arved saadetakse lapsevanematele alates 10. oktoobrist!

Õppetasu makstakse poolaasta kaupa hiljemalt 30. oktoobriks ja 10. veebruariks saadud arve alusel Tartu Linnavalitsuse arveldusarvele  EE621010102000178008 SEB pangas.

Arve tasumisel märkida õpilase nimi ja kursus Lastekunstikoolis ning õpilase isiklik viitenumber, mis on märgitud arvele.

Põhjendatud taotlusel on võimalik põhiõppe õppetasust õpilane vabastada. Vabaõppe õpilasi õppetasust vabastada pole võimalik.

Tutvu õppetasu maksmisest vabastamise korraga.