Tutvustus

Tartu Lastekunstikool on vanim kunsti-huvihariduskool Eestis. Siin saab süvendatult õppida mitmesuguseid kunstiaineid alates joonistamisest ja maalimisest kuni video ja tegevuskunstini.
Meie kool on üks kolmest huvihariduskoolist Tartus, kooli finantseerib Tartu linn ja haldab linna kultuuriosakond. Oma tegevuses juhindume kooli põhimäärusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi koostatud huvihariduse standardist ja kooli õppekavadest.
Kooli juhib direktor, keda toetavad ja kellelt võivad aru pärida kooli õppenõukogu ja hoolekogu. Koolil on oma raamatukogu ja kunstigalerii.

Üldine skeem tutvustamaks Tartu Lastekunstikooli, Tartu Kunstikooli ja Tartu Kõrgema kunstikooli vahelist seost:

skeem1