Õppimine Tartu Lastekunstikoolis

Tartu Lastekunstikoolis võetakse avaldusi vastu igal aastal alates 1. maist Arno keskkonnas. Mai lõpus/juuni alguses toimuvad sisseastumiskatsed põhiõppe ja stuudioõppe kursustele. Sisseastumiskatseid pole laste kunstistuudio, eelkooli ja noorte kunstistuudio õpilastele. 

PÕHIÕPE I – V kursus (11 – 16aastased)

Põhiõppes saavad õpilased süvitsi tegeleda maalimise, joonistamise, kompositsiooni, vormiõpetuse, loovuse ja kunstilooga. Tunnid toimuvad kolm korda nädalas õhtustel aegadel. Õpe kestab 5 aastat, vastuvõtt toimub katsete alusel.

Õppeaasta on jaotatud kaheks poolaastaks:

I poolaasta 2. septembrist 20. detsembrini

II poolaasta 5. jaanuarist 25. maini

Õpilased saavad kummagi poolaasta lõpus hinded. V kursuse lõpus saab õpilane diplomi, kui ta on edukalt kaitsnud lõputöö.

STUUDIOÕPE I – V kursus (11 – 16aastased)

Stuudioõpe tunnid toimuvad ühel korral nädalas 3 – 4 tundi järjest. Ained on omavahel lõimitud ning õpilane saab üldise ülevaate kunsti võimalustest ning suundadest. Õpe kestab 5 aastat, vastuvõtt katsete alusel.

EELKOOL (9 – 10aastased)

Õppeaasta jaguneb põhiõppega sarnaselt kaheks poolaastaks. Õpilastele hindeid ei panda. Nädalas toimub 4 tundi, mis toimub kahel korral nädalas. Õpitakse maalimist, kompositsiooni ning vormiõpetust. Õpe kestab 1 õppeaasta, vastuvõtt avalduste alusel.

LASTE KUNSTISTUUDIO (5 – 8aastased)

Laste kunstistuudio kursusele on oodatud õpilased, kes ei ole veel eelkooli vanuses. Nädalas toimub 2 tundi ühel korral nädalas: maal, kompositsioon ning vormiõpetus. Õpe kestab 1 õppeaasta, vastuvõtt avalduste alusel.

NOORTE KUNSTISTUUDIO (16 – 26aastased)

Stuudio eesmärk on arendada visuaalset mõtlemist ja eneseväljendusoskust. Tegeleme nii joonistamise, kui ka maalimise algtõdede omandamisega. Tutvume ja katsetame erinevaid tehnikaid ja vahendeid, nii joonistamises kui maalimises. Õpe kestab 1 õppeaasta, vastuvõtt avalduste alusel.