Õppetasu

Põhiõppe, eelkooli ning gümnaasiumiõpilaste kursuste õppetasu on 29 eurot kuus. Seejuures peab õpilane olema Tartu linna kodanik. Väljaspool Tartut elava õpilase koduvallal peab olema vastav leping Tartu linnaga või peab lapsevanem tasuma õppimise eest täies mahus.

Õpilased, kes on astunud lühendatud õppesse enne 2017/2018 õppeaastat, kehtib õppetasu praeguse põhiõppe järgi – 29 eurot kuus (kuni kooli lõpetamiseni).

Õppetasu moodustab umbes 10% õpilaskoha tegelikust arvestuslikust maksumusest.

Stuudioõppe kursused on isemajandavad ja nende õppetasud on järgmised:

Stuudioõppes 32 eurot kuus;

Laste kunstistuudios 32 eurot kuus;

Noorte kunstistuudios 36 eurot kuus;

Õppetasu makstakse kord kuus saadud arve alusel Tartu Linnavalitsuse arveldusarvele. Arved saadetakse igale lapsevanemale e-kirjana.

Arve tasumisel märkida õpilase nimi ja kursus Lastekunstikoolis ning õpilase isiklik viitenumber, mis on märgitud arvele.

Põhjendatud taotlusel on võimalik põhiõppe õppetasust õpilane vabastada. Stuudioõppe õpilasi õppetasust vabastada pole võimalik.

Tutvu õppetasu maksmisest vabastamise korraga.