Projektid

Alates 2014. aasta veebruarist osaleb Tartu Lastekunstikool projektis „HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm“, vt www.tartu.ee/hukk-ap

Üle-Eestilise projekti HUKK-AP eesmärgiks on muuta läbi uute meetodite juurutamise, osalustingimuste- ja võimaluste parandamise ning juhendajate pädevuse huvihariduse võimalused riskinoortele kättesaadavamaks. Seekaudu luuakse tingimused ja toimivad lahendused riskinoorte süsteemseks kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses.

Tartu Lastekunstikoolis on selle projektiga toetatud maalimise ja kompositsioonitunnid nooremale vanuseastmele. Juhendaja: Tiina Kuus.

Pilootprojekti raames, mis uurib tingimuste loomise võimalusi ja nende tulemusi, oleme alustanud kahe-kolme õpilase kaasamisega. Järgmisel õppeaastal valmistume vastu võtma pisut enam osalejaid.

Projekt “HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm” on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programm “Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“ on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored